Czym objawia się głód alkoholowy?

0
1015

Głód alkoholowy jest powszechny wśród osób uzależnionych od alkoholu. W związku z tym środki oceny głodu alkoholu mogą odgrywać ważną rolę w badaniach nad alkoholem, a także w leczeniu alkoholizmu. Przy opracowywaniu lub stosowaniu narzędzi oceny poziomu głodu alkoholowego, badacze i klinicyści muszą wziąć pod uwagę wiele czynników, takich jak specyficzne cechy głodu, który ma być oceniony, właściwości psychometryczne oraz ramy czasowe, w których ocenia się głód uzależnienia.

Miarami najczęściej używanymi do oceny głodu w warunkach klinicznych są kwestionariusze jednopunktowe, chociaż opracowano również kilka kwestionariuszy wielopunktowych. Miary behawioralne (np. Ilość spożycia alkoholu lub wyniki w testach poznawczych) i pomiary psychofizjologiczne (np. Zmiany w wydzielaniu śliny, oddychaniu lub tętnie) są stosowane głównie w warunkach badawczych. Ocena głodu alkoholowego może przynieść wiele korzyści klinicznych, takich jak pomoc lekarzowi w ocenie nasilenia uzależnienia od alkoholu u pacjenta, w wyborze odpowiedniego podejścia do leczenia oraz w monitorowaniu zmian w trakcie leczenia pacjenta. Jednak rola oceny głodu w przewidywaniu wyniku leczenia pozostaje kontrowersyjna.

Jak pomóc osobie zmagającej się z głodem alkoholowym?

Ogólnie uważa się, że głód alkoholowy wynika z chęci odczucia pozytywnych skutków spożycia alkoholu (tj. pozytywnego wzmocnienia) lub z chęci uniknięcia negatywnych skutków wstrzymania się od przyjmowania alkoholu, takich jak objawy odstawienia (tj. wzmocnienie negatywne). Nowsze modele sugerują inne ważne wymiary głodu, takie jak chęć i zamiar spożycia alkoholu, brak kontroli nad spożywaniem alkoholu oraz zaabsorbowanie myślami lub zachowaniami związanymi z piciem. Jest możliwe, że pewne aspekty głodu alkoholu lepiej charakteryzują doświadczenia niektórych alkoholików niż innych alkoholików. Podobnie opisy głodu u pacjentów mogą zmieniać się w trakcie procesu leczenia, co wymaga środków, które są wrażliwe na wymiary głodu odczuwanego w różnych punktach czasowych lub w różnych okolicznościach. Opracowanie wskaźników wrażliwych na takie różnice może być pomocne w opracowywaniu planów leczenia opartych na względnym znaczeniu różnych cech głodu u poszczególnych pacjentów w danym czasie.

Fizyczne objawy głodu alkoholowego to m. in. uczucie niepokoju lub nerwowości, uczucie poirytowania, depresja, wyczerpanie i zmęczenie, drżenie, bóle głowy, trudności ze snem, nudności i wymioty, utrata apetytu, szybsze tętno, bladość, gorączka czy halucynacje.

Nasuwa się pytanie jak pomóc alkoholikowi na głodzie?

Jeśli osoba ma łagodne lub umiarkowane objawy odstawienia alkoholu, można przebywać w domu, ale trzeba posiadać kogoś, kto zostanie z taką osobą, aby upewnić się, że objawy nie nasiląją się. Lekarz może przepisać benzodiazepinowy środek uspokajający, taki jak Ativan (lorazepam), Valium (diazepam) lub Klonopin (klonazepam), aby pomóc pacjentowi przetrwać pierwsze dni odstawienia. Prawdopodobnie pacjent zostanie również przebadany pod kątem innych problemów zdrowotnych związanych z używaniem alkoholu. Jeśli objawy są umiarkowane lub ciężkie, prawdopodobnie trzeba będzie zostać hospitalizowanym. Parametry życiowe będą dokladnie monitorowane, lekarz przeprowadzi badania krwi i poda dożylne płyny, aby zapobiec odwodnieniu. Bez względu na to, jak ciężkie lub łagodne są objawy, najlepszym długoterminowym leczeniem jest całkowite zaprzestanie picia, zwłaszcza gdy przeszło się już odstawienie.

Źródło: https://uzaleznienia-terapia.pl/blog/fizyczne-objawy-glodu-alkoholowego-u-osob-uzaleznionych/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here