Alternatywa dla firm pożyczkowych

Potrzeba posiadania dodatkowych pieniędzy generuje różnorodne pomysły. W pierwszej kolejności do głowy przychodzi pomysł udania się do najbliższej placówki banku i złożenie wniosku kredytowego. Jeżeli wniosek zostanie zaakceptowany wówczas klient może zaznać uczucie spokoju i radości. Potrzebne pieniądze zostały zebrane, a czas na ich spłatę przyjdzie w przyszłości.
Gorzej jest w momencie, gdy wniosek kredytowy zostanie odrzucony. Taka sytuacja może mieć miejsce że względu na różne przyczyny. Bank może uznać, że klient nie ma wystarczającej zdolności kredytowej, dochodów, czy po prostu w obecnym momencie już spłaca jakieś zobowiązania. Odmowa wniosku kredytowego determinuje do dalszych poszukiwań. Można odwiedzić inne placówki banków. Istnieje szansa, że stosują one inne zasady oceny ryzyka kredytowego i kredyt zostanie przyznany. Niemniej jednak może zdarzyć się, że sytuacja będzie analogiczna w każdym kolejnym banku. W takiej sytuacji nie pozostaje nic innego, jak próbować znaleźć kolejne rozwiązania. Na myśl przychodzi najbliższa rodzina, której dana osoba nie chciała prosić wcześniej o pomoc finansową. Ciężko nazwać, że pieniądze od rodziny przyjmują miano pożyczki od osób prywatnych, jednak poniekąd tak jest.
Rodzina nie zawsze jednak dysponuje nadwyżkami finansowymi, co zmusza do tego, aby nadal kontynuować poszukiwania. Wpisując różne frazy w wyszukiwarkę internetową można natknąć się na różne pomysły. Oczywistym, przewidywalnym rozwiązaniem jest próbą złożenia wniosku do jednej z wielu firm, które zajmują się udzielaniem pożyczek. Składając wniosek do jednej z takich firm istnieje większe prawdopodobieństwo otrzymania pożyczki niż we wcześniej wspomnianym banku. Nie obowiązują tam tam restrykcyjne zasady, często nawet można otrzymać pożyczkę mając złą historią kredytową. Jednocześnie należy liczyć się z tym, że oprocentowanie takiego produktu będzie zdecydowanie wyższe niż kredytu bankowego.
Sytuacja staje się mniej kolorowa jeśli nawet firmy pożyczkowe nie chcą udzielić czasowej pomocy finansowej. Nagła potrzeba posiadania pewnej ilości dodatkowej gotówki jest jednak w takich momentach często najważniejsza. Szuka się innych rozwiązań, które pomogą w osiągnięciu finalnego celu. Taka osoba przeglądając fora internetowe może natknąć się na pożyczki od osób prywatnych.
Pożyczki od osób prywatnych to mało popularna metoda zdobywania dodatkowych pieniędzy. Oczywiście zakładając, że pomija się rodzinę. Niemniej jednak jest to jakaś alternatywa w momencie, gdy wszystkie inne metody zawiodą. Istnieje grupa osób, które są w stanie zaoferować swoje pieniądze innym osobom, bądź firmom w ramach pożyczki. Oczywistym jest, że nikt nie robi tego na zasadzie wolontariatu. Takie osoby często chcą zarobić sporą ilość pieniędzy w związku z czym oprocentowanie takiej pomocy finansowej może być zdecydowanie wyższe niż w firmach pożyczkowych. Dzieje się tak z różnych względów. Po pierwsze, takie osoby zdają sobie sprawę z tego, że jeżeli ktoś chce skorzystać z takiego rozwiązania to stoi często na granicy desperacji i będzie chwytał się brzytwy. Po drugie, takie osoby nie mają wystarczających narzędzi i wiedzy odnośnie potencjalnych klientów, aby w sposób prawidłowy ocenić ich zdolność kredytową, tak jak robią to banki, czy firmy pożyczkowe. Osoby prywatne nie mają dostępu do takich zasobów i baz danych, aby móc w sposób dokładny ocenić daną osobę pod kątem posiadanych przez nią zobowiązań, czy historii kredytowej. Pożyczki od osób prywatnych nie są jednak niczym złym. To z punktu widzenia pożyczkodawcy normalny pomysł na biznes, natomiast z punktu widzenia pożyczkobiorcy możliwość otrzymania dodatkowego zastrzyku gotówki w sytuacji, w której żadne przedsiębiorstwo nie chce zgodzić się na udzielenie kredytu, czy pożyczki.
Z racji tego, że jest to biznes obustronnie dość ryzykowny należy pamiętać o kilku podstawowych rzeczach. Po pierwsze domniemany pożyczkobiorca powinien wiedzieć od kogo będzie zaciągnięta pożyczka. Pożyczenie pieniędzy od nieznajomych osób może w przyszłości bowiem prowadzić do wielu nieprzyjemnych sytuacji. W związku z tym dobrze jest przeglądnąč różne źródła internetowe, fora, blogi i spróbować znaleźć informacje o danej osobie. W przypadku niepowodzenia można spróbować znaleźć inną osobę i zastosować wobec niej podobną procedurę.
Z drugiej strony ryzyko również istnieje po stronie pożyczkodawcy. Z tą różnicą, że przyjmuje ono nieco inny wymiar. Pożyczkodawca musi w ramach swoich możliwości ocenić potencjał, w szczególności co do spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę. Istnieje przecież duże prawdopodobieństwo, że bidony korzystające z takich rozwiązań są często bankrutami i korzystają z takich rozwiązań myśląc, że jest to łatwy sposób na otrzymanie dodatkowych pieniędzy.
Pożyczki od osób prywatnych są więc jak wynika z powyższego często rozwiązaniem ostatecznym. Niekiedy jednak jest zupełnie inaczej. Dane osoby mogą nie mieć zaufania do banków, czy firm pożyczkowych, w związku z czym udają się po pożyczki do osób prywatnych. W takim przypadku jest to rozwiązanie zdecydowanie bardziej ryzykowne dla pożyczkobiorcy, ponieważ to on ryzykuje nawiązanie kontaktu z osobą bliżej nieznaną. Niemniej jednak alternatywnym rozwiązaniem jest kupno zadłużenia danej osoby przez osoby prywatne. Na rynku funkcjonują portale, które sprzedają tak zwane źle kredyty. To w gestii kupującego leży odzyskanie pieniędzy od dłużnika. Plusy z tego są takie, że w przypadku powodzenia zarobić on wyższy procent niż ten, jaki miał spłacić kredytodawca, czy pożyczkodawca. Niemniej warto zauważyć, że takie osoby często trudnią się udzielaniem prywatnych pożyczek. Ich metody odzyskania pieniędzy mogą być często niezgodne z prawem, dlatego też warto ostrzec osoby, które za wszelką cenę chcą uzyskać dodatkowe pieniądze. Pożyczki prywatne od osób prywatnych można zaciągać, jednak należy pamiętać, że nie każdy taki pożyczkodawca jest rzetelną osobą i może okazać się w przyszłości, że trzeba było się zastanowić, czy na prawdę istniała konieczność poszukiwania alternatywnych metod.

https://www.irelandstats.com/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here