jak liczyć urlop

Urlop wypoczynkowy jest czasem, w jakim zatrudniony nie świadczy pracy. Jednakże pracownikowi za tenże okres przypada wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, jakie uzyskałby, jeśli wykonywał własne obowiązki. Żeby wypłacić zatrudnionemu prawidłowe wynagrodzenie za okres urlopu należy wziąć wszelkie elementy wynagrodzeni te stale oraz też zmienne. Jednak jak liczyć urlop?

Jak obliczyć urlop?
Ilość przypadającego urlopu jest precyzyjnie zależna od naszego stażu pracy. Kodeks pracy charakteryzuje jego dwa aspekty – 20 oraz 26 dni. Mniejszy, zajęty jest dla osób, jakie są zatrudnione mniej aniżeli 10 lat. Po przepracowaniu owego czasu, kodeks nagradza nas kolejnymi 6 dniami wypoczynku w skali roku. Wymiar urlopu sięga 20 dni, jeśli pracownik jest zatrudniony krócej aniżeli 10 lat, natomiast 26 dni – jeśli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Co istotne – nie jest to czas zatrudnienia u jednego, określonego pracodawcy, jedynie nasz ogólny, osobisty staż pracy. Liczy się go tak samo dla osoby, jaka zmienia zakład pracy co roku, jak również dla kogoś, kto całe życie pracuje w jednej oraz owej samej spółce. Zmiana pracodawcy nie ma w owym przypadku żadnego znaczenia.

Komu przypada urlop wypoczynkowy?
Urlop wypoczynkowy przypada każdemu zatrudnionemu, jaki jest zatrudniony na umowę o pracę. Osoby zatrudnione na umowę o dzieło bądź na umowę zlecenie nie mogą czerpać z owego świadczenia. Co istotne, pracownik za te dni pobiera całe wynagrodzenie.

Kiedy nalicza się urlop proporcjonalny?
Urlop proporcjonalny, więc urlop wypoczynkowy, nalicza się dla osób, jakie nie przepracowały u konkretnego pracodawcy całego roku. W sytuacji, kiedy po naliczeniu urlopu pracownik w przeciągu roku będzie nieobecny ze względu na jakąś z ustawowych przyczyn, należy urlop równomiernie pomniejszyć, chyba iż przed owym czasem urlop zostanie zagospodarowany w większym wymiarze. Przy określaniu urlopu proporcjonalnego przełożony ma przymus pamiętać o wymiarze urlopu wypoczynkowego, jaki przypada zatrudnionemu w konkretnym roku. Reguła udzielania urlopu proporcjonalnego ustanawia uzyskanie urlopu w wymiarze, jaki odpowiada okresowi zatrudnienia u konkretnego pracodawcy oraz znaczy, iż pracownik traci prawo do urlopu odpowiadającego okresowi bez zatrudnienia.

Odwołanie pracownika z urlopu
Pracownika można odwołać z urlopu jedynie w szczególnych okolicznościach, kiedy wymagają tego okoliczności, jakich nie można było zaplanować w chwili zaczynania urlopu poprzez pracownika. Jeśli przełożony zdecyduje się na odwołanie pracownika z urlopu, jest obowiązany zapłacić za koszty poniesione poprzez zatrudnionego, jakie są w ścisłym związku z odwołaniem go z urlopu. Przepisy nie określają, co obejmują takie koszty. Lecz przyjmuje się, iż poprzez te koszty należy rozumieć w szczególności nieulegającą zwrotowi opłatę za niezagospodarowany, w związku z odwołaniem pracownika z urlopu. Wydatki te powinny być potwierdzone poprzez pracownika. Przełożony winien także zwrócić zatrudnionemu koszty podróży powrotnej z miejsca pobytu w okresie urlopu wypoczynkowego do miejsca pracy.

http://www.inwestycyjnawolnosc.pl/

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułLogistyka magazynowania
Następny artykułIdziemy na urlop

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here