Rozwiązanie umowy dzierżawy

Umowa dzierżawy polega na tym, że wydzierżawiający jest zobowiązany oddać dzierżawcy rzecz lub prawo do korzystania oraz pobierania z tego powodu różnego rodzaju korzyści. Dzierżawca zazwyczaj płaci za tego typu udostępnienie mienia, albo korzysta za innego rodzaju korzyści. Jeśli na przykład korzystamy z miejsca na reklamę, to nie tylko używamy tego miejsca, ale też zyskujemy na przykład większą rozpoznawalność naszych ofert, które tam reklamujemy. Taka jest różnica między wynajmem a dzierżawą, że wynajmując mieszkanie nie możemy go jednocześnie rejestrować jako miejsce prowadzenia biznesu. Umowę dzierżawę podpisujemy na okres nieokreślony, bądź określony. Na umowie, muszą się znaleźć informacje takie jak opłaty, dane osobowe, co jest dzierżawione i jakie są warunki w przypadku rozwiązania umowy dzierżawy. Jeśli zawieramy umowę dzierżawy przedsiębiorstwa umowa powinna być na piśmie, to samo w przypadku umowy dzierżawy nieruchomości lub pomieszczeń na czas minimum roczny. Jeżeli planujemy dzierżawić nieruchomość rolną, to umowa musi być pisemna, z datą pewną, jeśli dzierżawca ma prawo do pierwokupu. Dzierżawca musi pamiętać o właściwym wykorzystaniu przedmiotu dzierżawy. Nie może zmieniać przedmiotu jego przeznaczenia. Dzierżawca nie może poddzierżawić lub udostępniać za darmo bez zgody wydzierżawiającego. Ponadto jest odpowiedzialny za wszelkie zniszczenie i naprawy są po jego stronie. Rozwiązanie umowy dzierżawy może wystąpić kiedy wydzierżawiający zauważy, że przedmiot dzierżawy nie jest używany tak jak powinien być, czyli używa wbrew zasadom prawidłowej gospodarki. Może też to zrobić, gdy mimo upominań, dzierżawca nie stosuje się do zasad umowy, zaniedbuje przedmiot umowy, nie płaci na czas. Rozwiązanie umowy dzierżawy występuje też wtedy kiedy tak dogadały się obie ze stron. Jeśli umowa jest zawarta na czas nieokreślony i nie ma zawartych zasad rozwiązania umowy, to zgodnie z kodeksem cywilnym można ją wypowiedzieć na 6 miesięcy w przód.

http://www.glamourlook.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here