Działalność gospodarcza na krusie

Rolnik to osoba, która ukończyła osiemnaście lat, która osobiście prowadzi działalność rolniczą na własny rachunek. To jest tez osoba należąca do grupy producentów rolnych oraz ta, która posiada grunty przeznaczone do zalesienia. Jeśli jesteśmy rolnikami to mamy ubezpieczenie rolnicze w KRUS. Jednak jednocześnie możemy prowadzić działalność gospodarczą na krusie. Ma być to wtedy pozarolnicza działalność, która ma charakter budowlany, handlowy, wytwórczy, usługowy i wiele innych. Jeśli podejmujemy się prowadzenia działalności na krusie to możemy korzystać z ubezpieczenia w rolniczej kasie ubezpieczeniowej, ale musimy spełnić pewne warunki. Jednym z warunków jest uprzednie korzystanie z KRUS nieprzerwanie przez ostanie 3 lata. Poza tym trzeba złożyć zawiadomienie o przedłużeniu ubezpieczenia do 14 dni od rozpoczęcia działalności pozarolniczej. Nie możemy też być ubezpieczeni przez inne przedsiębiorstwo, przez inną firmę i tam zatrudnieni. Możemy korzystać z ubezpieczenia jeśli nie jesteśmy rencistami lub emerytami. Kolejnym warunkiem jest nieprzekroczenie przez działalność limitu należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów. Wartość tego limitu jest zależna od roku kalendarzowego, bo jest ona aktualizowana. Jesteśmy zobowiązani opłacać KRUS podwójnie, a wynika to z tego, że rolnik ma dwie działalności. Mamy jednak możliwość odliczenia sobie tego kosztu od podatku w ramach prowadzenia działalności gospodarczej na krusie, ale nie zostanie to zaliczone jako koszt prowadzenia działalności gospodarczej. Jednak ze względu na to, że podwajamy wartość opłacanej składki na ubezpieczenie KRUS możemy sobie tę różnicę wliczyć w koszty. Jeśli jesteśmy rolnikiem, to opłacamy KRUS niezależnie od tego czy prowadzimy dodatkową działalność, więc obowiązek płacenia składek do Kasy jest niezależny od tego faktu. Jeśli przekroczyliśmy limit podatku dochodowego od prowadzonej działalności na krusie to mamy obowiązek przejść na ZUS.

http://www.jami-jami.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here