Rusztowania a normy

W dzisiejszych czasach bezpieczeństwo pracy jest tym, na co zwraca się szczególną uwagę. Każdy pracownik przechodzi odpowiednie szkolenia, które mają mu uzmysłowić zagrożenia wynikające ze środowiska pracy, a już szczególnie dotyczy ta kwestia pracujących na wysokościach.Wszelkie budowy czy remonty z reguły wykonuje się na rusztowaniach, a te wymagają spełnienia wielu warunków i zachowania wielu norm, aby mógł na nie wejść pracownik. Trzeba pamiętać, że rusztowania to proste konstrukcje złożone z szeregu rurek i podestów, która ma służyć robotnikowi do poruszania się podczas wykonywania pracy, oraz stanowić bezpieczne podłości. Dziś nie wystarczy już drabina, ale odpowiednio zaprojektowane rusztowania, w których ważny jest każdy detal mogący decydować o bezpieczeństwie. Przepisów określających normy konstrukcyjne jest sporo, a uwzględniają niemal każdy czynnik zewnętrzny. Ważne są zarówno podesty, ich dopuszczalne obciążenie, stabilność konstrukcji, jak i zabezpieczenie przy liniach wysokiego napięcia, a nawet odgromniki. Rusztowania przecież narażone są na przyciąganie piorunów, a wówczas pracujący na nich robotnik mógłby ulec wypadkowi. Większość norm określają szczegółowe przepisy stosownych władz i instytucji.

http://www.magazyntuiteraz.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here