Doradztwo podatkowe – uprawnienia doradcy

Doradztwo personalne to zawód, który podobnie jak księgowość jest zawodem związanym ze szczególnym zaufaniem podatnika i przedsiębiorcy. W związku z tym zawodowe świadczenie usług w zakresie porady podatkowe wymaga szczególnych kwalifikacji i uprawnień. Takie stosowne uprawnienia muszą posiadać nie tylko doradcy podatkowi, ale i: licencjonowani księgowi, adwokaci, radcy prawni, biegli rewidentów oraz osoby prawne zatrudniające doradców, spółki handlowe nie mające osobowości prawnej oraz osoby prawne.Na rynku działa szereg podmiotów zajmujących się tematyką – doradztwo podatkowe bez jakichkolwiek uprawnień. Podmioty te nie gwarantują żadnych kwalifikacji czy jakości usług, gdyż nie posiadają ubezpieczenia i nie są zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej. Dlatego należy na takie firmy i na takie usługi uważać. Doradcy, którzy posiadają wszelkie uprawnienia zdolni są do wykonywania takich zadań jak: udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych, prowadzenie w imieniu i na rzecz podatników ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych oraz udzielanie w tym zakresie porad.

http://www.pbp-bank.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here