Czym jest nieuczciwa konkurencja?

Zjawisko nieuczciwej konkurencji dotyka obecnie bardzo wielu przedsiębiorców. Do najczęstszych praktyk zalicza się: fałszywe oznaczanie pochodzenia geograficznego produktów, naśladownictwo, nieuczciwą reklamę oraz prowadzenie działalności gospodarczej bez rejestracji. Walka z tego typu nadużyciami bywa trudna, ale jest konieczna. Czym dokładnie jest nieuczciwa konkurencja i jak ją rozpoznać, aby być w stanie z nią skutecznie walczyć?

Pojęcie nieuczciwej konkurencji
W myśl definicji zawartej w artykule 3 ust. 1 Ustawy o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji „czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeśli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta”. Oprócz definicji, podane są również przykłady nieuczciwej konkurencji, którymi mogą być:

nieuczciwa lub zakazana reklama,
wprowadzające w błąd oznaczenia przedsiębiorstwa,
fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów lub usług,
naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,
pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,
utrudnianie dostępu do rynku.

Jednak do działań nieuczciwej konkurencji mogą być zaliczone również inne działania, które zgodne są z definicją.
Walka z nieuczciwą konkurencją
Pierwszym krokiem musi być ustalenie, czy działania konkurencji danej firmy są zgodne z prawem, dobrymi obyczajami lub czy nie zagrażają interesom danej firmy i jej klientów. O pomoc w zebraniu odpowiednich dowodów można zwrócić się do agencji detektywistycznej, której wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy są w stanie zebrać odpowiednie informacje i dowody. Warta polecenia jest Agencja InfoDetect (http://www.infodetect.pl/nieuczciwa-konkurencja2), która oprócz zbierania dowodów, oferuje również możliwość przeprowadzenia analizy ryzyka stosowania nieuczciwych praktyk przez konkurencję danej firmy.

Kolejnym etapem walki z nieuczciwą konkurencją jest zgłoszenie pozwu sądowego, w którym można domagać się pociągnięcia podmiotu dopuszczającego się nieuczciwej konkurencji do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

http://www.bookbox.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here