Czy dzieci powinny pracować w domu

Praca może być rożnie rozumiana, dlatego załóżmy na potrzeby powyższego pytania, ze praca w domu odnosząca się do dzieci polega przede wszystkim na pomaganiu rodzicom w realizacji codziennych obowiązków. Czy zatem tak postrzegana praca powinna być udziałem dzieci. Niektórzy twierdzą, ze dziecko nie powinno pracować, póki jest dzieckiem, inny z kolei twierdzą, że jeśli dziecko nie nabędzie nawyków związanych z pracą, to w życiu dorosłym ta sfera życia będzie powiązana z pasmem problemów wynikających z brakiem przystosowania do dorosłego życia. Kwestia pracy w doniesieniu do dzieci powinna być postrzegana przede wszystkim poprzez pryzmat zdrowego rozsądku, czyli zasada co za dużo, to nie zdrowo znajdzie tu dla siebie zastosowanie. Posługując się innymi słowami można powiedzieć, że uczenie dzieci pracowitości i wykonywania różnych czynności jest jak najbardziej pozytywne i pomaga w wychowaniu, ale nie można wykorzystywać dzieci i wysługiwać się nimi w wykonywaniu swoich obowiązków.

http://www.acutemind.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here